©2014-2019, TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ANH SƠN
Địa chỉ: Thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An Lịch công tác